Khách sạn Việt Hương  

Khách sạn Việt Hương

Năm thiết kế 2014
Địa chỉ TP Cần Thơ
Số tầng 8 tầng
ĐÓNG


KS Hậu Giang   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

KS Hậu Giang

Địa chỉ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 7 tầng
Đã hoàn thành

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


KS Phú An   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

KS Phú An

Năm thiết kế 2012
Địa chỉ KDC 586, TP Cần Thơ
Số tầng 5 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


KS Hậu Giang 2   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

KS Hậu Giang 2

Địa chỉ Hải Thượng Lãng Ông, P Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 7 tầng
Đã hoàn thành

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


KS Á Châu   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

KS Á Châu

Địa chỉ 91 Châu Văn Liêm, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 10 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


KS Quang Lài   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

KS Quang Lài

Địa chỉ KDC 586, TP Cần Thơ
Số tầng 4 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


Nhà hàng Hoa Sứ 2   Có ảnh chụp hoàn thành

Nhà hàng Hoa Sứ 2

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phối cảnh thiết kế

ĐÓNG


KS Phước Thành  

KS Phước Thành

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 6 tầng
ĐÓNG


Nhà hàng Cửu Long   Công trình đã hoàn thành

Nhà hàng Cửu Long

Địa chỉ 02 Quang Trung, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 1 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

ĐÓNG


Nhà hàng Sông Hậu   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

Nhà hàng Sông Hậu

Địa chỉ Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG
Copyright © 2005 - 2013 . Website chính thức của Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc - Quy Hoạch Trấn Giang