Nguyễn T. Huệ   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

Nguyễn T. Huệ

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Đã hoàn thành

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


Nguyễn M. Quang   Công trình đã hoàn thành Có hình ảnh nội thất

Nguyễn M. Quang

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng đường Nguyễn Việt Quang tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Hình ảnh nội thất

ĐÓNG


Anh Phương  

Anh Phương

Năm thiết kế 2015
Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Rộng mặt tiền 5.5 m
Số tầng 3 tầng
ĐÓNG


Anh Huy - Nam Long  

Anh Huy - Nam Long

Năm thiết kế 2016
Địa chỉ KDC Nam Long, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng

Phối cảnh thiết kế

ĐÓNG


Lý Thị Liên  

Lý Thị Liên

Năm thiết kế 2015
Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng

Phối cảnh thiết kế

ĐÓNG


A Hưng   Có hình ảnh nội thất

A Hưng

Năm thiết kế 2016
Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Rộng mặt tiền 10 m
Số tầng 2 tầng
ĐÓNG


Lý T.M. Dung   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành Có hình ảnh nội thất

Lý T.M. Dung

Năm thiết kế 2012
Địa chỉ đường Nguyễn Việt Hồng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành

Phối cảnh thiết kế

Công trình hoàn thiện

Hình ảnh nội thất

ĐÓNG


Lưu Điền   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành

Lưu Điền

Địa chỉ KDC 586, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
Rộng mặt tiền 6 m
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành

Công trình hoàn thiện

ĐÓNG


Chú Mười - Ô Môn   Công trình đã hoàn thành

Chú Mười - Ô Môn

Địa chỉ Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
Rộng mặt tiền 5 m
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành
ĐÓNG


V.V Mười Hai   Công trình đã hoàn thành

V.V Mười Hai

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành
ĐÓNG


Trần L.P. Trường   Công trình đã hoàn thành Có ảnh chụp hoàn thành Có hình ảnh nội thất

Trần L.P. Trường

Địa chỉ KDC Nam Long, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng
Đã hoàn thành

Công trình hoàn thiện

Hình ảnh nội thất

ĐÓNG


KDC Miền Tây  

KDC Miền Tây

Địa chỉ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Số tầng 3 tầng
ĐÓNG
Copyright © 2005 - 2013 . Website chính thức của Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc - Quy Hoạch Trấn Giang